Zbigniew: +48 786 220 962
Andrzej: +48 501 722 144

Rekuperacja

Rekuperacja to proces odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Proces ten polega na przepływie powietrza przez specjalny wymiennik ciepła, w którym dochodzi do oddawania ciepła przez powietrze wywiewane do powietrza nawiewanego. Rekuperacja jest stosowana w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (systemach rekuperacyjnych), które są coraz powszechniej stosowane w budynkach, głównie ze względu na wysoką efektywność energetyczną i oszczędności na ogrzewaniu i chłodzeniu. Zastosowanie rekuperacji pozwala na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia budynku, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i mniejsze emisje gazów cieplarnianych. Rekuperacja jest szczególnie przydatna w budynkach o dużym obciążeniu cieplnym, takich jak hotele, szkoły czy centra handlowe. Systemy rekuperacyjne mogą być również wykorzystywane w budynkach mieszkalnych, co przyczynia się do poprawy komfortu termicznego i jakości powietrza wewnętrznego.